ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRERyzyko w obrocie energią
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
13.09.2017r. 05:04

Mariusz Kaleta ("Rynek Energii" - sierpień 2017)
W artykule wyjaśniono mechanizmy obrotu kontraktami futures oraz typowe strategie zabezpieczające z punktu widzenia spółki obrotu. Następnie, dla kilku wariantów liczbowych, przedstawiono analizę strategii proponowanych przez opracowany model wspomagający podejmowanie decyzji, dotyczących zakupu kontraktów futures. Model został wykorzystany do wyznaczenia krańcowego kursu zakupu kontraktu rocznego futures na 2016 rok przy różnych poziomach awersji do ryzyka, po przekroczeniu którego, przykładowa spółka obrotu powinna zrezygnować z zakupu kontraktu.
18.03.2014r. 13:27

Struktura wiekowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych nie jest korzystna. Majątek sieciowy w polskiej energetyce jest w dużej części zdekapitalizowany. Sieci przesyłowe i dystrybucyjne wymagają ogromnych inwestycji, które - w szczególności - umożliwią przyłączenie generacji rozproszonej oraz poprawią wskaźniki niezawodności, obecnie nawet kilkukrotnie wyższe od wyników dobrych przedsiębiorstw europejskich.
Autorzy: Krzysztof Hajdrowski, Katarzyna Tomczak – Enea Operator Sp. z o.o. ("Energia Elektryczna" – luty 2014)
03.04.2013r. 14:15

Czy i jak klient może reagować na wahania cen na rynku oraz jak kupować energię w najodpowiedniejszym momencie – z korzyścią dla siebie.
Autor: Katarzyna Hauton ("Polska Energia" - marzec 2013)
20.03.2013r. 14:29

Czy spadek cen na hurtowym rynku energii elektrycznej oznacza automatycznie zmianę cen dla klientów detalicznych?
Autor: Bartosz Krysta ("Polska Energia" - nr 2/2013)
09.11.2012r. 14:29

Przed kilkunastu laty próbowano wprowadzić pojęcie kindyniki odzwierciedlającej problemy ryzykologii. Modne wówczas rodzące się podejście do ryzyka miało objąć wszelkie procesy: od gospodarczych do bezpieczeństwa pracy. Dziś ta dziedzina wbrew pozorom to zbiór chaotycznych działań, przypadkowych dokonań i niespełnionych marzeń o cywilizowaniu świata. Także energetyki.
Autor: Teofil („Energetyka Cieplna i Zawodowa” – nr 10/2012)
06.08.2012r. 13:20

W artykule przedstawiona jest metoda identyfikacji ekstremów cenowych na rynku bilansującym w Polsce. Do modelowania wykorzystano model addytywnej regresji logistycznej, uwzględniający wyniki modelu fundamentalnego popytu i podaży na polskim rynku energii elektrycznej. Zidentyfikowano i opisano główne czynniki wpływające na występowanie ekstremów cenowych oraz zaproponowano strategię ograniczania ryzyka cenowego opartą o przedstawione modele.
Autorzy: Jacek Sadowski, Mateusz Zawisza, Bogumił Kamiński ("Rynek Energii" - nr 2/2012)
27.08.2009r. 15:01

W niniejszym artykule przedstawione zostaną niektóre zagrożenia, jakie można spotkać na drodze przemian systemowych. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo energetyczne, które jest niezbędne dla sprawnego funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.
Autor: dr inż. Tadeusz Zbigniew Leszczyński (Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki – nr 4/2009)
03.06.2009r. 11:53

Śp. prof. dr hab. inż. Jan Bujko
Nasza energetyka coraz bardziej oddalała się od standardów rozwijającego się otoczenia. Rezultaty XV REE'09 powinny okazać się przełomowe - czy tak się stanie - pokaże przyszłość.
16.02.2009r. 13:44

Niniejszy materiał koncentruje się na tematyce bezpieczeństwa energetycznego w zakresie dostaw energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, a także poddaje szerszej analizie plany rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.
Autorzy:
Piotr Piela, Remigiusz Chlewicki - Ernst&Young
Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski – Politechnika Wrocławska
08.09.2008r. 10:00

Ryzyka występują w wielu odmianach i na różnych poziomach działalności. Tutaj chciałbym przybliżyć metody zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie działającym na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej.
Autor: dr Rafał Weron (II Ogólnopolska Konferencja "Polska Elektroenergetyka - Realia, Problemy, Dylematy")cire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE