ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRERyzyko w obrocie energią
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
05.09.2003r. 00:00

Nieprzewidywalne ruchy kursów walutowych, stóp procentowych, cen na rynkach towarowych wpływają nie tylko na wynik finansowy firmy, ale mogą mieć kluczowe znaczenia dla przetrwania przedsiębiorstwa.
Autor: Jerzy A. Dzieża
(artykuł opublikowany w miesięczniku Nafta & Gaz Biznes - wrzesień 2003)
01.09.2003r. 00:00

W warunkach nowego rynku energetycznego, przejście od tradycyjnego zakładu do nowoczesnej spółki energetycznej oznacza ścisłą kontrolę obrotu towarowego, wytwarzania, przesyłu i sprzedaży energii elektrycznej, produkcji i dostaw paliw płynnych i gazu.
11.03.2003r. 00:00

Okazuje się, że wbrew pozorom zdefiniowanie pojęcia „spekulacji” nie jest oczywiste. Istnieją dwa podstawowe znaczenia tego słowa.
Autor: Robert Guzik, naczelnik wydziału w Departamencie Promowania Konkurencji URE
(artykuł opublikowany w Biuletynie URE 2/2003)
24.02.2002r. 00:00

dr Ignacy Kaliszewski, Instytut Badań Systemowych PAN
Z satysfakcją przeczytałem tekst Jacka Malko i Alksandra Werona "Nie tylko konkurencja i nowe technologie" ("Rz" z 9-10 lutego), wywołany wcześniejszym artykułem ("Rz" z 12-13 stycznia), którego byłem współautorem. Autorzy co prawda w ferworze polemizują z tezami, które nie pojawiły się w naszym tekście, warto jednak dostrzec w obu tych tekstach elementy wzajemnie uzupełniające się.
(artykuł zamieszczony w Rzeczpospolitej z dnia 23-24 lutego 2002 r.)
01.01.2002r. 00:00

CIRE: Czym zajmuje się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych?
T. Rogalska: KDPW działa na rynku kapitałowym i wypełnia na nim wiele funkcji. Są to przede wszystkim prowadzenie depozytu dla wszystkich papierów wartościowych wprowadzonych do publicznego obrotu (w rozumieniu ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi) oraz rozliczanie tego obrotu. Poza rynkiem kapitałowym KDPW jest elementem systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce wypełniając funkcję agenta transferowego dla funduszy emerytalnych.
CIRE
31.12.2001r. 00:00

dr Ignacy Kaliszewski, Instytut Badań Systemowych PAN
Składając sobie życzenia noworoczne nie musimy i nie powinniśmy ograniczać ich do
perspektywy jednego roku.
Niniejszą notatkę dedykuję – w charakterze życzeń - wszystkim odbiorcom energii
elektrycznej i gazu w Polsce (a więc także i sobie).
W szczególności dedykuję ją Ministrowi Gospodarki i Ministrowi Skarbu Państwa z
życzeniami aby za lat niewiele mogli sobie pogratulować dzisiaj podejmowanych decyzji,
które na długo przesądzą o kształcie i kondycji rynków energii w Polsce.
01.10.2001r. 00:00

dr Ignacy Kaliszewski, Instytut Badań Systemowych PAN
Mimo zapewnień stron o uzgodnieniu zasad współpracy konkurencja
pomiędzy Giełdą Energii a Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi jest
faktem. Obrót na Giełdzie Energii zamiera, a w konsekwencji rynek bilansujący prowadzony przez PSE przejmuje, obok roli mechanizmu bilansowania systemu elektroenergetycznego, także rolę platformy handlowej. Ta ze wszech miar niepokojąca sytuacja wymaga podjęcia szybkich decyzji. Konkurencja jest rzeczą dobrą ale nie pomiędzy instytucjami organizującymi infrastrukturę dla konkurencyjnego obrotu. Chociaż formalnie jest wszystko w porządku (a może i nawet nie jest ale dla dalszych rozważań nie jest to tu istotne) Polski na taką konkurencję na bieżącym etapie organizacji konkurencyjnego rynku po prostu nie stać. Trzeba łączyć siły a nie rozpraszać.
01.09.2001r. 00:00

dr Ignacy Kaliszewski, Instytut Badań Systemowych PAN
Szereg wypowiedzi, listów otwartych, apeli, odnoszących się do
problematyki rynków energii, prezentowanych także na stronach CIRE,
wydaje się wychodzić z założenia, że konkurencja, zasada TPA,
swobodny przepływ kapitału, to pojęcia owszem interesujące ale ciągle
jeszcze odległe od naszej rzeczywistości i nie ma potrzeby aby
wyznaczały tok naszego bieżącego myślenia i postępowania. A tym
czasem Panie i Panowie - w świetle naszego chyba już nieodwracalnego
wstąpienia do Unii Europejskiej - „barbarzyńcy u bram”. To przekonanie,
a właściwie fakt, stały się powodem sformułowania na piśmie moich
przemyśleń na temat pojęcia bezpieczeństwa energetycznego kraju,
zawężonego tutaj do energii elektrycznej.
01.08.2001r. 00:00

ZMIANY W POLSKIM SEKTORZE ELEKTROENERGETYCZNYM - OCENA Z PERSPEKTYWY

Analiza zmian systemowych w polskim sektorze elektroenergetycznym musi prowadzić do optymistycznych wniosków. Racjonalnego optymizmu nie mogą przesłaniać krótkookresowe zagrożenia czy opóźnienia w realizacji wcześniej przyjętych założeń co do tempa i zakresu reform.
Wypowiedź Elżbiety Pustoły, Prezesa Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
08.05.2001r. 00:00

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku (DZ. U. z dnia 31 grudnia 2000) stwarza warunki dla powstania rynku tzw. zielonej energii. Przy spełnieniu określonych wymogów ustanowiony przez rozporządzenie obowiązek zakupu zielonej energii w określonej wysokości będzie mógł być realizowany za pomocą rynku produktów finansowych, zwanych dalej roboczo zielonymi certyfikatami.
Projekt Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Wersja 1 z dnia 8 maja 2001 r.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE