ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRERyzyko w obrocie energią
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


RYZYKO W ODCINKACH

"Ryzyko w obrocie energią" to dział edukacyjny prezentujący podstawową wiedzę związaną z wszelkimi aspektami ryzyka jakie może towarzyszyć obrotowi energią.
Redakcja merytoryczna: dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk).

Ryzyko cenowe VIII - Jeszcze o strategii ubezpieczenia i umowach wymiany.

W odcinku 15 napisaliśmy: "... strony umów terminowych mogą się umówić o to, że strona odnoszącą korzyść (obliczaną w stosunku do bieżącej ceny instrumentu bazowego z rynku natychmiastowego) przekazuje sumę równą wartości tej korzyści drugiej stronie umowy. Mamy wtedy do czynienia z umową wymiany". Tak właśnie się dzieje w omawianym w poprzednim odcinku umowie terminowej bez dostawy. Czy zatem każda umowa terminowa finansowa to umowa wymiany?

Trzeba tu przyznać, że użyliśmy poprzednio tego pojęcia trochę na wyrost. Teraz już jednak jesteśmy przygotowani aby doprecyzować to pojęcie. Aby umowę można było określić mianem umowy wymiany musi być ona umową finansową (warunek konieczny). Nie jest to jednak warunek wystarczający, co oznacza, że nie każda umowa finansowa jest umową wymiany. Umowa wymiany to umowa finansowa, w której co najmniej jedna strona zawarła ją jako element realizacji strategii ubezpieczenia.

Zauważmy, że to iż jedna ze stron zawarła umowę terminową finansową jako element strategii ubezpieczenia nie musi (i na ogół nie jest) wiadome drugiej stronie umowy. A zatem określenie umowa wymiany dotyczy sposobu w jaki umowa terminowa jest wykorzystywana przez strony umowy a nie samej umowy.

Przypomnijmy, wykonanie strategii ubezpieczenia wymaga zawarcia umowy terminowej (por. odcinek 20). W odniesieniu do strony ubezpieczającej się określana jest mianem umowy wymiany. Nie jest istotne czy druga strona umowy terminowej wykonuje również strategię ubezpieczenia

Tradycyjnie mianem umowy wymiany określa się umowy terminowe finansowe, w których przewidujące więcej niż jeden okresów rozliczeń. Na przykład umowa wymiany może obejmować okres roku i określać, że rozliczenie będzie mieć miejsce po upływie każdego miesiąca tego roku. Umów tego typu nie używa się inaczej niż w połączeniu ze strategiami ubezpieczenia, stąd automatycznie każda umowa terminowa, finansowa i wielookresowa nazywana jest umową wymiany (ale tylko w odniesieniu do strony wykonującej strategię ubezpieczenia).

Wielookresowe umowy terminowe to nic innego jak ciąg umów terminowych jednookresowych. Ilustruje to rysunek 4, który przedstawia efekt ekonomiczny umowy terminowej dwuokresowej w zależności od ceny świadczenia z tej umowy na rynku natychmiastowym w chwili realizacji świadczenia w okresie pierwszym T i w okresie następnym T+1. Jeżeli w tych dwu okresach ceny natychmiastowe kształtowały się jak to zaznaczono pionową linią przerywaną, to w pierwszym okresie strona przyjmująca świadczenie przekazuje stronie wykonującej świadczenie wartość rozliczenia, a w drugim okresie strona przyjmująca otrzymuje od strony wykonującej świadczenie wartość rozliczenia (strona wykonująca świadczenie - symetrycznie).

W przypadku umów terminowych wielookresowych (nie muszą być to koniecznie umowy wymiany) częstym sposobem przedstawiania efektu ekonomicznego tych umów jest sposób pokazany na rysunku 5. Przedstawienie zmian ceny natychmiastowej za pomocą linii ciągłej jest oczywiście poglądowym uproszczeniem. Drugim uproszczeniem jest założenie, że cena terminowa we wszystkich okresach pozostaje taka sama.

Umowy terminowe wielookresowe wykorzystywane są do konstruowania wielookresowych strategii ubezpieczających.

/Ignacy Kaliszewski/

zobacz poprzednie odcinki
cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE