ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRERyzyko w obrocie energią
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


RYZYKO W ODCINKACH

"Ryzyko w obrocie energią" to dział edukacyjny prezentujący podstawową wiedzę związaną z wszelkimi aspektami ryzyka jakie może towarzyszyć obrotowi energią.
Redakcja merytoryczna: dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk).

Ryzyko cenowe XVII - Strategie ubezpieczające z wykorzystaniem umów opcyjnych I

W odcinku 20 pokazaliśmy jak zrealizować strategię ubezpieczenia przyszłej transakcji na rynku natychmiastowym za pomocą umowy terminowej finansowej. Tym razem pokażemy jak zrealizować analogiczną strategię za pomocą umowy opcyjnej finansowej. Ciągle pozostajemy w kręgu ryzyka cenowego, a zatem ubezpieczać będziemy wynik finansowy mierzony wynikową (transakcja na rynku natychmiastowym + ubezpieczenie) ceną świadczenia.

Napisaliśmy w odcinku 20: "Jeżeli inwestor wykonuje świadczenie dostawy instrumentu bazowego na rynku natychmiastowym, natomiast efekt ekonomiczny takiej operacji ubezpiecza zawarciem umowy terminowej finansowej na wykonanie świadczenia rozliczenia różnicy wartości analogicznej ilości instrumentu bazowego [na rynku terminowym i na rynku natychmiastowym], to strategię taką nazywa się ubezpieczeniem sprzedażowym. Symetrycznie, jeżeli inwestor na rynku natychmiastowym przyjmuje świadczenie dostawy instrumentu bazowego, natomiast efekt ekonomiczny takiej operacji ubezpiecza zawarciem umowy terminowej finansowej na przyjęcie rozliczenia różnicy wartości analogicznej ilości instrumentu bazowego [na rynku terminowym i na rynku natychmiastowym], to strategię taką nazywa się ubezpieczeniem zakupowym." Obecnie zamiast umów terminowych użyjmy umów opcyjnych i zobaczmy co z tego wyniknie.

Przypomnijmy oznaczenia: c - cena terminowa, x - cena natychmiastowa, p - wartość premii opcyjnej zdyskontowana na termin realizacji świadczenia, a - ustalona w umowie wielkość (liczba jednostek) świadczenia, p' = p/a - jednostkowa wartość premii opcyjnej w terminie realizacji świadczenia.

Ubezpieczenie sprzedażowe z wykorzystaniem opcji sprzedaży:

  na rynku natychmiastowym na rynku terminowym
w danej chwili - zawarcie umowy opcyjnej z opcją sprzedaży jako strona wykonująca świadczenie (zakup opcji sprzedaży)
w terminie wykonania umowy terminowej zawarcie umowy natychmiastowej jako strona wykonująca świadczenie wykonanie świadczenia, gdy
(c - x) > 0
odstąpienie od wykonania świadczenia, gdy
(c - x) < 0

Efekt ekonomiczny ubezpieczenia sprzedażowego w terminie wykonania umowy terminowej dla strony wykonującej świadczenie dostawy instrumentu bazowego na rynku natychmiastowym przedstawia się następująco:

1) przypadek (c - x) > 0 - umowa opcyjna jest wykonywana;
cena z rynku natychmiastowego x,
cena z rynku terminowego (c - x) - p' (porównaj odcinek 27),
cena wynikowa c - p' ,

2) przypadek (c - x) < 0 - umowa opcyjna nie jest wykonywana;
cena z rynku natychmiastowego x,
cena z rynku terminowego - p' (porównaj odcinek 27),
cena wynikowa x - p' .

Zatem efektem ubezpieczenia sprzedażowego dla strony wykonującej świadczenie dostawy na rynku natychmiastowym jest ustalona z góry minimalna cena świadczenia równa cenie terminowej c pomniejszonej o p'. W przypadku, gdy umowa opcyjna nie jest wykonywana cena świadczenia jest równa cenie rynkowej x pomniejszonej o p'.

Efekt ekonomiczny strategii ubezpieczenia sprzedażowego ilustruje rysunek 9.

Jak widać z rysunku efekt łączny strategii zabezpieczenia sprzedażowego z wykorzystaniem umowy opcyjnej z opcją sprzedaży jest dla strony wykonującej tę strategię równoważny zawarciu umowy opcyjnej z opcją kupna w roli przyjmującego świadczenie. Jest to tak zwana syntetyczna (w sensie "złożona") opcja kupna.

W odcinku 20 napisaliśmy, że strategie ubezpieczające wykorzystujące umowy terminowe mogą być wykorzystane tylko do instrumentów bazowych będących towarami bądź prawami, gdyż tylko one (a nie indeksy) mogą być przedmiotem dostawy na rynku natychmiastowym. Pozostaje to oczywiście prawdą w odniesieniu do strategii ubezpieczających wykorzystujących umowy opcyjne.

/Ignacy Kaliszewski/

zobacz poprzednie odcinki
cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE