ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRERyzyko w obrocie energią
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


RYZYKO W ODCINKACH

"Ryzyko w obrocie energią" to dział edukacyjny prezentujący podstawową wiedzę związaną z wszelkimi aspektami ryzyka jakie może towarzyszyć obrotowi energią.
Redakcja merytoryczna: dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk).

Ryzyko cenowe XIX - Umowy barierowe czyli wielookresowe umowy opcyjne I

W odcinku 22 zdefiniowaliśmy wielookresowe umowy terminowe jako ciąg umów terminowych jednookresowych. Możemy sobie zadać teraz pytanie jak zmieni się charakter umowy wielookresowej jeżeli zamiast umów terminowych użyjemy w to miejsce umów opcyjnych? Aby odpowiedzieć na to pytanie w najprostszym przypadku posłużymy się rysunkiem 11, który przedstawia efekt ekonomiczny umowy opcyjnej dwuokresowej z opcjami kupna w każdym okresie, w zależności od ceny świadczenia z tych umów na rynku natychmiastowym w terminie realizacji świadczenia w okresie pierwszym T i w terminie następnym T+1. Jeżeli w tych dwu terminach ceny natychmiastowe przyjęły wartości zaznaczone na rysunku pionowymi przerywanymi liniami, to w pierwszym terminie nie występuje przepływ środków pomiędzy stronami, a w drugim terminie strona przyjmująca świadczenie otrzymuje od strony wykonującej świadczenie wartość rozliczenia.

Dla prezentacji efektu ekonomicznego umów opcyjnych o więcej niż dwóch okresach wygodniejszym sposobem ilustracji jest sposób (porównaj odcinek 22) pokazany na rysunku 12.

Podobnie jak umowy terminowe wielookresowe także umowy opcyjne wielookresowe wykorzystywane są w wielookresowych strategiach ubezpieczających. Wielookresowe ubezpieczenie zakupowe polega na:

  • zawarciu wielookresowej umowy opcyjnej finansowej z wykorzystaniem opcji kupna (takiej jak na przykład ta przedstawiona na rysunku 11) oraz, w terminach wykonania świadczenia,
  • zakupywaniu świadczenia na rynku natychmiastowym.

Wynikiem wielookresowej strategii ubezpieczenia zakupowego z wykorzystaniem opcji kupna jest ustalenie z góry maksymalnej ceny świadczenia w okresie obowiązywania umowy równej cenie terminowej c powiększonej o p' (porównaj odcinek 32). Stąd bierze się ogólnie przyjęta nazwa dla wielookresowych umów opcyjnych finansowych z wykorzystaniem opcji kupna - umowy barierowe górne.

/Ignacy Kaliszewski/

zobacz poprzednie odcinki
cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE