ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRERyzyko w obrocie energią
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


RYZYKO W ODCINKACH

"Ryzyko w obrocie energią" to dział edukacyjny prezentujący podstawową wiedzę związaną z wszelkimi aspektami ryzyka jakie może towarzyszyć obrotowi energią.
Redakcja merytoryczna: dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk).

Ryzyko Kredytowe Pod Lupą

W odniesieniu do umów terminowych wskazane zostały dotąd tylko dwa rodzaje ryzyka: ryzyko rynkowe i ryzyko kredytowe. Gdzie się podziały pozostałe rodzaje ryzyka?

Poza ryzykiem rynkowym i ryzykiem kredytowym istnieje szereg innych zagrożeń mogących zakłócić prawidłowy przebieg działalności gospodarczej. Również dla nich stosowane się określenie ryzyko. Z najczęściej identyfikowanych, potencjalnie najbardziej dotkliwych w skutkach, to:

  • ryzyko polityczne,
  • ryzyko prawne,
  • ryzyko regulacyjne,
  • ryzyko systemowe,
  • ryzyko operacyjne,
  • ryzyko płynności.

Ryzyko polityczne to ryzyko zmiany zasad ustroju gospodarczego państwa, co może zaowocować gruntowną zmianą zasad gospodarowania, na przykład nacjonalizacją podmiotów sektorów infrastrukturalnych czy bezpośrednim ingerowaniem przez agendy państwa w procesy gospodarcze. Na niższym poziomie, nieprecyzyjne prawo gospodarcze jak i jego częste, zaskakujące zmiany są źródłem ryzyka prawnego. Szczególnym przykładem ryzyka prawnego jest ryzyko regulacyjne pojawiające się w sektorach infrastrukturalnych (energetyka, telekomunikacja), w których działają urzędy regulacyjne. Niezależnie od jakości prawa gospodarczego immanentną cechą działalności urzędów regulacyjnych związaną ze specyfiką wykonywanych przez nie działań jest pewien stopień arbitralności, który jest źródłem ryzyka dla podmiotów podlegających urzędowi regulacyjnemu.

W odróżnieniu od pierwszych trzech ryzyk, których źródłem jest otoczenie rynkowe, źródłem trzech pozostałych ryzyk, a także ryzyka rynkowego i ryzyka kredytowego, jest sam rynek oraz działające na nim podmioty. I tak ryzyko systemowe to ryzyko załamania się rynku w wyniku zaburzeń finansowych (zatory płatnicze, bankructwa wyzwalające efekt domina, zdarzenia losowe, terroryzm) bądź zaburzeń natury technicznej na skalę globalną. Ryzyko operacyjne odnosi się do tych samych czynników co ryzyko systemowe jednak występujących bądź tylko w skali jednego pomiotu bądź w bezpośrednim otoczeniu tego podmiotu. Bezpośrednie działania pojedynczego podmiotu manifestują się poprzez ryzyko kredytowe, to jest ryzyko jakie ten podmiot może stwarzać dla innych podmiotów wchodzących z nim w relacje handlowe oraz ryzyko operacyjne, czyli ryzyko jakiego ten podmiot może być sam źródłem dla swojej działalności. Niewątpliwie przy ocenie ryzyka kredytowego podmiotu powinno się brać pod uwagę poziom jego ryzyka operacyjnego, problem jednak w tym, że informacje na temat czynników ryzyka operacyjnego podmiotu są dla innych podmiotów zwykle albo niedostępne albo w najlepszym razie trudno dostępne. Ryzyko polityczne, ryzyko prawne, ryzyko regulacyjne, oraz ryzyko systemowe, powinny być również, w miarę możności, brane pod uwagę przy ocenie ryzyka kredytowego.

Ryzyko płynności jest związane ze zbyt małą aktywnością podmiotów w zakresie obrotu umowami terminowymi (można obracać energią, ogólniej - świadczeniami, za pomocą umów terminowych, ale można również obracać - zbywać, nabywać - same umowy terminowe), o czym będziemy mówili w dalszych odcinkach, i wymieniamy je tylko dla kompletności prezentacji.

W bezpośrednich relacjach pomiędzy podmiotami zawierającymi umowę terminową zasadniczą i bezpośrednią rolę odgrywają dwa ryzyka: ryzyko rynkowe, którego istnienie uzasadnia celowość zawierania umów terminowych, i ryzyko kredytowe, które w umowie terminowej staje się substytutem ryzyka rynkowego. W kontekście umów terminowych tylko te dwa ryzyka będą przedmiotem naszego zainteresowania.

Bardzo szczegółową analizę ryzyk związanych z działalnością gospodarczą w sektorze elektroenergetycznym zawiera artykuł Marka Zerki Zarządzanie ryzykiem na konkurencyjnym rynku energii, w: Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora energetycznego, pod redakcją Andrzeja T. Szablewskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 2000, 87-128; udostępniony w CIRE w dziale Publikacje i Opracowania - Rynek Energii Elektrycznej.

/Ignacy Kaliszewski/


O ryzyku w doniesieniach agencyjnych - ryzyko polityczne i ryzyko operacyjne

19 września. Po ataku na World Trade Center kompanie naftowe w Indonezji uważają, że ryzyko polityczne oraz bezpieczeństwo produkcji jest pod kontrolą.

Przedstawiciele amerykańskich kompanii naftowych w Indonezji uważają, że kontrolują ryzyko polityczne oraz bezpieczeństwo produkcji i są w stanie utrzymać normalny poziom produkcji pomimo ataków terrorystycznych w Nowym Jorku i Waszyngtonie w zeszłym tygodniu...

Źródło: GARP Risk Bulletin


zobacz poprzednie odcinki
cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE