ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRERyzyko w obrocie energią
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


RYZYKO W ODCINKACH

"Ryzyko w obrocie energią" to dział edukacyjny prezentujący podstawową wiedzę związaną z wszelkimi aspektami ryzyka jakie może towarzyszyć obrotowi energią.
Redakcja merytoryczna: dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk).

Umowy Terminowe - Z Obłoków Abstrakcji Na Ziemię Realiów I

Umowa Ramowa dla Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej według standardu EFET

Umowy terminowe to w rzeczywistości wielostronicowe dokumenty specyfikujące wiele różnych aspektów dotyczących przedmiotu umowy, warunków dostawy, jakości, terminów płatności, podatków, kar, arbitrażu, etc. W tym świetle przyjęta przez nas (patrz odcinek II) definicja umowy terminowej jest niezwykle lakoniczna. Stanowi to jednak o jej uniwersalności bowiem każda spotykana w praktyce umowa terminowa powiela jej ogólny schemat. Tak też jest w przypadku umów terminowych, które zostały lub będą zawarte zgodnie ze standardem zaproponowanym przez European Federation of Energy Traders (EFET). Odpowiednie dokumenty w polskiej wersji językowej dostępne są na stronie domowej firmy ENRON POLAND.

Celem stworzenia przez EFET takiego standardu było umożliwienie skrócenia czasu niezbędnego dla zapoznania się z proponowanymi warunkami sprzedaży energii elektrycznej przez stronę kupującą i symetrycznie, skrócenie czasu niezbędnego dla zapoznania się z proponowanymi warunkami zakupu energii przez stronę sprzedającą.

Standard ten składa się z dwóch dokumentów: Umowy Ramowej i Formularza Wyboru. Umowa Ramowa identyfikuje:

  • umawiających się czyli strony Umowy Ramowej i Formularza Wyboru,
  • określa instrument bazowy, którym jest energia elektryczna,
  • określa przedmiot świadczenia jako sprzedaż energii elektrycznej wraz z dostawą do punktu dostawy,
  • określa szczegółowe zasady realizacji tego świadczenia - organizacyjne, techniczne, finansowe, prawne.

Formularz Wyboru określa wszelkie odstępstwa od postanowień Umowy Ramowej.

Zawarcie umowy terminowej polega na ustaleniu elementów, które nie zostały ustalone w Umowie Ramowej i Formularzu Wyboru, przede wszystkim wartości liczbowych pozwalających zdefiniować świadczenie (np. 100 MWh przez okres tygodnia przy stałym obciążeniu w ustalonym punkcie dostawy), zapłatę (np. 100 zł z 1 MWh) i termin.

Dzięki takiej konstrukcji łatwo jest zawierać kolejne umowy terminowe pomiędzy tymi samymi podmiotami. EFET zaleca aby wszelkie różnice pomiędzy kolejnymi umowami, o ile to możliwe, specyfikować jedynie w Formularzu Wyboru, natomiast gdy nie jest to możliwe niezbędne zmiany w Umowie Ramowej zaznaczać tłustą czcionką (!). Wszystko w celu maksymalnej standaryzacji umów terminowych, co w konsekwencji powinno zaowocować skróceniem czasu negocjowania umów. Jest to inicjatywa szczególnie ważna w świetle obserwowanych tendencji do skracania okresów na jakie zawierane są umowy dwustronne w obrocie rynkowym.

/Ignacy Kaliszewski/


O ryzyku w doniesieniach agencyjnych - ryzyko regulacyjne

2 października. (Restrukturyzacja Scottish Power)
Rozdzielenie zgodnie z wymaganiami regulatora działalności w zakresie obrotu energią elektryczną od działalności w zakresie dystrybucji w firmie Scottish Power spowodowało obniżenie przez agencję ratingową Moody wiarygodności Scottish Power jako emitenta obligacji o jeden stopień. Analitycy uważają jednak, że chwilowo nie będzie to miało wpływu na działalność firmy.

Źródło: RiskAlert.com


zobacz poprzednie odcinki
cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE