ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRERyzyko w obrocie energią
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


RYZYKO W ODCINKACH

"Ryzyko w obrocie energią" to dział edukacyjny prezentujący podstawową wiedzę związaną z wszelkimi aspektami ryzyka jakie może towarzyszyć obrotowi energią.
Redakcja merytoryczna: dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk).

Umowy Terminowe - Z Obłoków Abstrakcji Na Ziemię Realiów II

Kontrakty terminowe

Umowy terminowe indywidualnie negocjowane wyznaczają jeden biegun w odniesieniu do stopnia standaryzacji umów terminowych. Znaczny krok w kierunku standaryzacji umów terminowych stanowi omawiana wcześniej Umowa Ramowa wraz z Formularzem Wyboru. Na drugim biegunie znajdują się umowy terminowe zawierane na giełdach zwane kontraktami terminowymi. Potoczna definicja takiego kontraktu mówi, że są to umowy, w których wszystkie elementy zostały ustalone w postaci tak zwanego standardu kontraktu za wyjątkiem ceny terminowej. Cena terminowa jest natomiast ustalana przez działających na giełdzie (w imieniu zlecających przeprowadzenie transakcji lub w imieniu własnym) maklerów w drodze aukcji, z zachowaniem zasady anonimowości stron.

Wielu czytelników z pewnością zapoznało się z standardami kontraktów terminowych na energię elektryczną wprowadzonych do obrotu na Giełdzie Energii w Warszawie. Z tego powodu dla ilustracji został wybrany nieco egzotyczny dla warunków polskich kontrakt terminowy na gaz zawierany na giełdzie New York Mercantile Exchange. Jak widać z zamieszczonej poniżej specyfikacji tego kontraktu, obok elementów specyfikujących samą umowę terminową - instrument bazowy (gaz) i świadczenie (dostawa gazu do stacji rozdzielczej, wielkość kontraktu, miesiąc i okres dostawy, standardy jakościowe), standard kontraktu określa także najważniejsze zasady zawierania tych umów na giełdzie (czas notowań, jednostka notowań, minimalna zmiana ceny kontraktu, dopuszczalna dzienna zmiana ceny, ostatni dzień obrotu, ograniczenie liczby kontraktów, depozyty zabezpieczające). Znaczenie tych terminów będziemy dokładnie omawiać w kontekście zawierania umów terminowych poprzez giełdę jako sposobu redukowania ryzyka kredytowego.

Jak z powyższego widać stwierdzenie, że standard kontraktu terminowego specyfikuje wszystkie elementy umowy terminowej jest tylko pewnym skrótem myślowym. W rzeczywistości kontrakty terminowe mają moc obowiązującą tylko w powiązaniu ze statutem, regulaminem, oraz regulacjami szczegółowymi giełdy, które odgrywają w stosunku do kontraktu terminowego rolę podobną do tej, jaką odgrywa Umowa Ramowa i Formularz Wyboru w stosunku do umowy terminowej zawartej w oparciu o te dwa dokumenty. Kontrakt terminowy nie może być rozpatrywany inaczej niż tylko w kontekście giełdy, na której jest zawierany.

Ze względu na anonimowość stron transakcji wypełnienie zobowiązań kontraktu muszą gwarantowane jest przez mechanizmy tworzone przez giełdę.

Od tej chwili termin "kontrakt terminowy" będziemy konsekwentnie rezerwować tylko dla umów terminowych zawieranych na giełdzie. Tak zwane "kontrakty długoterminowe", czyli umowy terminowe podpisane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne z wytwórcami energii elektrycznej, będą przez nas określane jako umowy (terminowe) długoterminowe.

/Ignacy Kaliszewski/

Specyfikacja standardowych warunków kontraktu terminowego
Henry Hub Natural Gas notowanego na New York Mercantile Exchange
Wielkość kontraktu 10 000 mmBtu (milionów brytyjskich jednostek cieplnych)
Czas notowań

09:30 - 15:10 w systemie aukcji
16:00 - 09:00 od poniedziałku do czwartku i 19:00 do 09:00 w niedziele w elektronicznym systemie NYMEX ACCESS
Miesiąc dostawy Wybrany miesiąc z kolejnych 36 miesięcy poczynając od najbliższego miesiąca
Jednostki notowań

Dolary i centy na 1 mmBtu
Minimalna zmiana ceny kontraktu 0,001 $ na mmBtu (10 $ na kontrakt)
Dopuszczalna dzienna zmiana ceny 1,0 $ na 1 mmBtu (10 000 $ na kontrakt) dla wszystkich miesięcy, bez limitu w ciagu ostatnich trzech dni obrotu kontraktem
Ostatni dzień obrotu Trzy dni robocze przed pierwszym dniem miesiąca dostawy
Miejsce dostawy Stacja rozdzielcza "Henry" firmy Sabine Pipe Line Co. w Louisianie, USA. Dostawca jest odpowiedzialny za przesył gazu do i przez stację, odbiorca za odbiór gazu
Okres dostawy Pomiędzy pierwszym i ostatnim dniem miesiąca dostawy przy maksymalnym zachowaniu równomierności dostaw
Standardy jakościowe Zgodne z wymaganiami operatora rurociągu
Ograniczenie liczby kontraktów 7 000 we wszystkich miesiącach łącznie, nie więcej niż 5 000 w pojedynczym miesiącu, i nie więcej niż 1 000 w ciągu ostatnich trzech dni obrotu w ostatnim miesiącu kontraktu
Oznaczenie NG

zobacz poprzednie odcinki
cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE